پرونده های موفق دکتر طاهر کاملی
پرونده های موفق

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی

Physics Researcher’s Form I-140 Approved by USCIS

تأیید فرم I-140 پژوهشگر فیزیک از سوی اداره مهاجرت و خدمات شهروندی ایالات متحده

Field: Physics

زمینه کار: فیزیک

Position at the time of case filing: Researcher

موقعیت شغلی در زمان تشکیل پرونده مهاجرتی: پژوهشگر

Degree: Ph.D.

مدرک تحصیلی: دکتری

Articles: 12

تعداد مقالات: 12

Citations: 15

شاخص استنادی مقالات: 15

Recommendation Letters: 2

توصیه‌نامه: 2

Request for Evidence: Yes

درخواست مدارک بیشتر: بله

Case Summary

ویزا EB-2 NIW

A Physics researcher approached our firm to file Form I-140 under the EB-2 NIW category.

At the time of filing, client was residing abroad and served as a researcher.

Client had nearly 13 years of teaching and research experience in robotics and physics;

His dedication and excellence in research was recognized through various awards he had received;

And had regularly published peer-reviewed articles and books since 2010 which had garnered 15 citations,

When his Form I-140 was filed with the United States Citizenship and Immigration Services (“USCIS”).

We demonstrated that with Client’s background and experience,

He can credibly seek work as a physicist researcher in a number of areas which have substantial merit to the U.S.,

including product design and manufacturing, aeronautics and aerospace, physics, engineering, and energy,

among others. USCIS approved Client’s Form I-140 on February 07, 2018.

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی

خلاصه پرونده

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی

پژوهشگری در حوزه علم فیزیک به دفتر حقوقی ما برای ثبت فرم I-140 تحت برنامه ویزای«EB-2 NIW» مراجعه کرد.

هنگام تشکیل پرونده، موکل در خارج از ایالات متحده سکونت داشت و به عنوان محقق مشغول به کار بود.

موکل سابقه تدریس و تحقیق در روبات‌سازی و فیزیک را دارا بود. زمانی که فرم در اداره مهاجرت و شهروندی امریکا ثبت شد؛

تعهد و تفوق وی در پژوهش، به واسطه جوایز متعدد، مقالات و کتب داوری شده که از سال 2010،

15 ارجاع به دست آورده بود، مورد تأیید قرار گرفت.

ما نشان دادیم که با تجربه و پیش‌زمینه موکل، بی‌شک او می‌تواند به عنوان محققِ فیزیک در شماری از زمینه‌ها

از جمله طراحی محصول، صنایع تولیدی، هواپیمایی و فضایی، فیزیک، مهندسی و انرژی که در امریکا از امتیاز ویژه‌ای

برخوردار است، کار پیدا کند. در 7 فوریه 2018 اداره مهاجرت و خدمات شهروندی امریکا پرونده وی را مورد موافقت قرار داد.

همچنين آخرین اخبار از طریق پرتال اطلاع رسانی خواهد شد.

ویزا EB-2 NIW

دکتر طاهر کاملیجان فلاس – یوچینگ وانگاستیون برک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی
پرونده های موفق
پرونده موفق – شماره 16

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی Field: Organic Chemistry زمینه کار: شیمی ارگانیک Position at the time of case filing: Researcher موقعیت شغلی در زمان تشکیل پرونده: پژوهشگر Degree: Ph.D. degree مدرک تحصیلی: دکتری Articles: 12 تعداد مقالات:12 Citations: 43 استنادات و ارجاعات به مقاله: 43 Recommendation Letters: 3 توصیه‌نامه: 3 …

پرونده های موفق
پرونده موفق – شماره 15

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی Field: Chemical Engineering زمینه کار: مهندسی شیمی Position at the time of case filing: Researcher and Engineer موقعیت شغلی در زمان تشکیل پرونده مهاجرتی: مهندس و پژوهشگر Degree: Master’s degree مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد Articles: 3 تعداد مقالات: 3 Citations: 50 استنادات و ارجاعات به …

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی
پرونده های موفق
پرونده موفق – شماره 14

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی Biomedical Researcher’s Form I-140 Approved by USCIS تأیید فرم مهاجرتی  I-140پژوهشگرِ زیست-پزشکی از سوی اداره مهاجرت و خدمات شهروندی ایالات متحده Field: Biomedicine زمینه کار: زیست پزشکی Position at the time of case filing: Researcher موقعیت شغلی در زمان تشکیل پرونده مهاجرتی: پژوهشگر Degree: Ph.D. …