پرونده موفق دکتر طاهر کاملی
پرونده های موفق

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی

Biomedical Researcher’s Form I-140 Approved by USCIS

تأیید فرم مهاجرتی  I-140پژوهشگرِ زیست-پزشکی از سوی اداره مهاجرت و خدمات شهروندی ایالات متحده

Field: Biomedicine

زمینه کار: زیست پزشکی

Position at the time of case filing: Researcher

موقعیت شغلی در زمان تشکیل پرونده مهاجرتی: پژوهشگر

Degree: Ph.D.

مدرک تحصیلی: دکتری

Articles: 9

تعداد مقالات: 9

Citations: 496

استنادات و ارجاعات به مقاله:496

Recommendation Letters: 4

توصیه‌نامه: 4

Request for Evidence: No

درخواست مدارک بیشتر: خیر

Case Summary

پرونده موفق وکیل دکتر طاهر کاملی

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی

A biomedical researcher approached our firm to file Form I-140 under the EB-2 NIW category.

At the time of filing, client was residing in the U.S. and served as a senior researcher for a U.S. institute.

Client had published 9 articles in prestigious journals, had reviewed other scholars’ papers and manuscripts,

and had presented his research findings at international conferences.

Client’s articles had been cited 496 times as of the date of filing.

Client has extensive expertise, experience and accomplishments in the field of biomedical research

specifically neuroscience and cancer biology.

Client’s peers, colleagues, and supervisors who have themselves earned wide recognition in biomedical

research spoke highly of his research abilities through their letters of recommendation.

Client’s track record of success in biomedical research and his continued contribution to the

biomedical research field and the U.S. at large proved to further the national interests of the U.S. and 9 months

after filing Form I-140, United States Citizenship and Immigration Services (“USCIS”) approved client’s case.

خلاصه پرونده

وکیل دکتر طاهر کاملی

استادان راهنما، همکاران و همتایان موکل، کسانی‌که خود در زمینه پژوهش زیست-پزشکی شهرت و اعتبار درخوری کسب کرده‌اند،

در توصیه‌نامه ها سخن از توانایی و قابلیت پژوهشی-تحقیقی بالای او گفته‌اند. سابقه کاری موفق موکل در پژوهش زیست-پزشکی

و مشارکت مستمر وی در زمینه پژوهش زیست-پزشکی و ایالات متحده در کل، پیشبرد و کمک به منافع ملی را به اثبات رساند

و 9 ماه پس از ثبت فرم، پرونده ایشان مورد تأیید اداره مهاجرت و خدمات شهروندی ایالات متحده قرار گرفت.

همچنين آخرین اخبار از طریق پرتال اطلاع رسانی خواهد شد.

وکیل دکتر طاهر کاملی

دکتر طاهر کاملیجان فلاس – یوچینگ وانگاستیون برک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی
پرونده های موفق
پرونده موفق – شماره 16

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی Field: Organic Chemistry زمینه کار: شیمی ارگانیک Position at the time of case filing: Researcher موقعیت شغلی در زمان تشکیل پرونده: پژوهشگر Degree: Ph.D. degree مدرک تحصیلی: دکتری Articles: 12 تعداد مقالات:12 Citations: 43 استنادات و ارجاعات به مقاله: 43 Recommendation Letters: 3 توصیه‌نامه: 3 …

پرونده های موفق
پرونده موفق – شماره 15

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی Field: Chemical Engineering زمینه کار: مهندسی شیمی Position at the time of case filing: Researcher and Engineer موقعیت شغلی در زمان تشکیل پرونده مهاجرتی: مهندس و پژوهشگر Degree: Master’s degree مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد Articles: 3 تعداد مقالات: 3 Citations: 50 استنادات و ارجاعات به …

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی
پرونده های موفق
پرونده موفق – شماره 14

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی Biomedical Researcher’s Form I-140 Approved by USCIS تأیید فرم مهاجرتی  I-140پژوهشگرِ زیست-پزشکی از سوی اداره مهاجرت و خدمات شهروندی ایالات متحده Field: Biomedicine زمینه کار: زیست پزشکی Position at the time of case filing: Researcher موقعیت شغلی در زمان تشکیل پرونده مهاجرتی: پژوهشگر Degree: Ph.D. …