پرونده موفق دکتر طاهر کاملی
پرونده های موفق

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی

Form I-140 Approval for a Chemical Engineer

تأیید فرم مهاجرتی I-140 برای یک مهندس شیمی

Field: Chemical Engineering

زمینه کار: مهندسی شیمی

Position at the time of case filing: Researcher and Engineer

موقعیت شغلی در زمان تشکیل پرونده مهاجرتی: مهندس و پژوهشگر

Degree: Master’s degree

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

Articles: 3

تعداد مقالات: 3

Citations: 50

استنادات و ارجاعات به مقاله:50

Recommendation Letters: 7

معرفی‌نامه:7

Request for Evidence: No

درخواست مدارک بیشتر: خیر

Case Summary

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی

The Law Offices of Kameli and Associates had the pleasure of working with an accomplished chemical engineer

for filing Form I-140 under the EB-2 NIW category. Client has almost two decades of work experience,

has published nationally and internationally-cited articles, has held multiple high-level posts within his industry,

and has consistently achieved at the top of his class. Client intended to pair his industry-leading research

to help bolster the design and development of a biomedical device.

We provided United States Citizenship and Immigration Services (“USCIS”) with sufficient information and

documentation on the economic and research benefits of client’s endeavor of designing a biomedical device

and his qualification to advance the proposed endeavor forward. Thanks to our efforts and client’s

accomplishments, USCIS approved client’s case 7 months after filing Form I-140.

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی

خلاصه پرونده

طاهر کاملی

دفتر حقوقی کاملی و همکاران افتخار این را داشت که با یک مهندس موفق در حوزه شیمی برای ثبت فرم I-140

تحت برنامه ویزای EB-2 NIW همکاری داشته باشد. موکل حدود دو دهه سابقه کار دارد،

مقالات ارجاعی ملی و بین‌المللی منتشر کرده است،

سِمت سطح بالای متعددی در صنعت به دست آورده و همواره به بهترین در نوع تخصص خود دست یافته است.

موکل قصد داشت که با تلفیق پژوهش-صنعت به طراحی و توسعه دستگاه زیست پزشکی کمک کند.

دفتر حقوقی کاملی، اطلاعات و مدارک کافی در خصوص مزیتِ پژوهشی و اقتصادی تلاش موکل در طراحی دستگاه

زیست-پزشکی و صلاحیت وی در پیشبرد طرح پیشنهادی را، در اختیار اداره مهاجرت و خدمات شهروندی امریکا قرار داد.

در نتیجه تلاش ما و دستاوردهای موکل، اداره مهاجرت و خدمات شهروندی ایالات متحده پس از گذشت هفت ماه

از زمان ثبت فرم مهاجرتی I-140، پرونده وی را مورد تأیید قرار داد.

همچنين آخرین اخبار از طریق پرتال اطلاع رسانی خواهد شد.

طاهر کاملی

دکتر طاهر کاملیجان فلاس – یوچینگ وانگاستیون برک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی
پرونده های موفق
پرونده موفق – شماره 16

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی Field: Organic Chemistry زمینه کار: شیمی ارگانیک Position at the time of case filing: Researcher موقعیت شغلی در زمان تشکیل پرونده: پژوهشگر Degree: Ph.D. degree مدرک تحصیلی: دکتری Articles: 12 تعداد مقالات:12 Citations: 43 استنادات و ارجاعات به مقاله: 43 Recommendation Letters: 3 توصیه‌نامه: 3 …

پرونده های موفق
پرونده موفق – شماره 15

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی Field: Chemical Engineering زمینه کار: مهندسی شیمی Position at the time of case filing: Researcher and Engineer موقعیت شغلی در زمان تشکیل پرونده مهاجرتی: مهندس و پژوهشگر Degree: Master’s degree مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد Articles: 3 تعداد مقالات: 3 Citations: 50 استنادات و ارجاعات به …

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی
پرونده های موفق
پرونده موفق – شماره 14

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی Biomedical Researcher’s Form I-140 Approved by USCIS تأیید فرم مهاجرتی  I-140پژوهشگرِ زیست-پزشکی از سوی اداره مهاجرت و خدمات شهروندی ایالات متحده Field: Biomedicine زمینه کار: زیست پزشکی Position at the time of case filing: Researcher موقعیت شغلی در زمان تشکیل پرونده مهاجرتی: پژوهشگر Degree: Ph.D. …