پرتال

وظایف وکیل مهاجرت

طاهر کاملی کیست وظایف وکیل مهاجرت دکتر طاهر کاملی وکیل وکیل مهاجرتی می بایست یک قراراداد شفاف و مشخص با متقاضی مهاجرت منعقد کند که در آن ، کلیه اقداماتی که وکیل مهاجرت می خواهد به وکالت از شخص آنها را انجام دهد ، تعیین شده باشد . ممکن است که شخص قصد داشته باشد صرفا از …

وکلای ما

وکیل مهاجرت

طاهر کاملي وکیل مهاجرت وکیل مهاجرت وکیل مهاجرت به شخصی گفته می شود که با عقد قرارداد با اشخاص ، برخی از امور و یا تمامی اقداماتی که برای مهاجرت کردن به سایر کشورها لازم است را به وکالت از آنها انجام دهد . وظایف وکیل مهاجرتی پس از انتخاب ، آن است که کلیه اقدامات لازم طبق …

پرتال

مهاجرت به آمریکا

طاهر کاملی مهاجرت به آمریکا همواره بسیاری از مردم در سراسر دنیا آمریکا را با نام کشور 72 ملت می شناسند، این بدین خاطر است که نیمی از جمعیت فعلی ایالات متحده آمریکا از مهاجرت اتباع خارجی به این کشور شکل گرفته و از چند دهه گذشته تاکنون، رفتن به …

پرتال

مهاجرت

طاهر کاملي مهاجرت طاهر کاملي طاهر کاملی – اهر کاملی وکیل مهاجرت معمولاً یک فرد مهاجر، اتباع خارجی محسوب می شود که دارای حق شهروندی نبوده و در یک کشور خارجی اقامت دارد. در هر کشور قوانین مهاجرت و دسته بندی های مهاجران با یکدیگر فرق داشته و نمی توان …