پرتال

ویزای L-1

ویزای L-1 به کسانی داده می شود که در مدت سه سال قبل از درخواست پذیرش، حداقل به مدت یک سال به طور مداوم در استخدام اداره اصلی، شعبه، وابسته یا تابع شرکت واقع در آمریکا بوده باشد. فرد باید تنها برای ارائه خدماتش به شعبه، شرکت وابسته یا شرکت …

پرتال

ویزای امریکا

دفاتر حقوقی دکتر کامل ویزای آمریکا طبق اطلاعیه رئیس جمهور آمریکا، مأمور کنسولی می تواند بنا بر تشخیص خود و در صورت اثبات شرایطی به ترتیب ذیل، تبعه خارجی را از محدودیت سفر مستثنی ساخته و وی را حایز شرایط معافیت اعلام دارد: الف) منع ورود به آمریکا مشقت بسیاری …

پرتال

مهاجرت از طریق کار: EB-2

شما می توانید ویزای مهاجرتی کار را بر اساس اولویت دوم EB-2 NIW دریافت کنید مهاجرت از طریق کار مشروط بر اینکه دارای تحصیلات عالیه یا معادل آن بوده و یا استعداد استثنایی داشته باشید. زیر مجموعه های ویزای مهاجرتی  EB-2 NIW و شرایط آنها در ذیل توضیح داده شده …

شرایط اشتغال زایی
پرتال

مهاجرت کاری: EB-1

شما می توانید ویزای مهاجرتی کار را بر اساس اولویت اول دریافت کنید مشروط بر اینکه توانایی خارق العاده داشته، محقق یا استاد برجسته ای بوده، یا مدیر یک شرکت چندملیتی باشید. هر گروه شرایط خاصی دارد که باید تأمین شود. ویزای eb1 استعداد خارق العاده شما باید توانایی خارق …