وبلاگ
پرتال

مهاجرت به آمریکا

طاهر کاملی مهاجرت به آمریکا همواره بسیاری از مردم در سراسر دنیا آمریکا را با نام کشور 72 ملت می شناسند، این بدین خاطر است که نیمی از جمعیت فعلی ایالات متحده آمریکا از مهاجرت اتباع خارجی به این کشور شکل گرفته و از چند دهه گذشته تاکنون، رفتن به …

خواندن ادامه
پرتال

مهاجرت

طاهر کاملي مهاجرت طاهر کاملي طاهر کاملی – اهر کاملی وکیل مهاجرت معمولاً یک فرد مهاجر، اتباع خارجی محسوب می شود که دارای حق شهروندی نبوده و در یک کشور خارجی اقامت دارد. در هر کشور قوانین مهاجرت و دسته بندی های مهاجران با یکدیگر فرق داشته و نمی توان …

خواندن ادامه
پرونده موفق دکتر طاهر کاملی
پرونده های موفق

پرونده موفق – شماره 16

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی Field: Organic Chemistry زمینه کار: شیمی ارگانیک Position at the time of case filing: Researcher موقعیت شغلی در زمان تشکیل پرونده: پژوهشگر Degree: Ph.D. degree مدرک تحصیلی: دکتری Articles: 12 تعداد مقالات:12 Citations: 43 استنادات و ارجاعات به مقاله: 43 Recommendation Letters: 3 توصیه‌نامه: 3 …

خواندن ادامه
پرونده های موفق

پرونده موفق – شماره 15

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی Field: Chemical Engineering زمینه کار: مهندسی شیمی Position at the time of case filing: Researcher and Engineer موقعیت شغلی در زمان تشکیل پرونده مهاجرتی: مهندس و پژوهشگر Degree: Master’s degree مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد Articles: 3 تعداد مقالات: 3 Citations: 50 استنادات و ارجاعات به …

خواندن ادامه
پرونده موفق دکتر طاهر کاملی
پرونده های موفق

پرونده موفق – شماره 14

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی Biomedical Researcher’s Form I-140 Approved by USCIS تأیید فرم مهاجرتی  I-140پژوهشگرِ زیست-پزشکی از سوی اداره مهاجرت و خدمات شهروندی ایالات متحده Field: Biomedicine زمینه کار: زیست پزشکی Position at the time of case filing: Researcher موقعیت شغلی در زمان تشکیل پرونده مهاجرتی: پژوهشگر Degree: Ph.D. …

خواندن ادامه
پرونده های موفق

پرونده موفق – شماره 13

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی Another Form I-140 Approval for an Organic Chemistry Researcher نمونه‌ای دیگر از تأیید فرم I-140، برای یک پژوهشگر شیمی ارگانیک وکیل دکتر طاهر کاملی Field: Organic Chemistry زمینه کار: شیمی ارگانیک Position at the time of case filing: Researcher موقعیت شغلی در زمان تشکیل پرونده: …

خواندن ادامه
پرونده موفق دکتر طاهر کاملی
پرونده های موفق

پرونده موفق – شماره 12

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی Form I-140 Approval for a Chemical Engineer تأیید فرم مهاجرتی I-140 برای یک مهندس شیمی Field: Chemical Engineering زمینه کار: مهندسی شیمی Position at the time of case filing: Researcher and Engineer موقعیت شغلی در زمان تشکیل پرونده مهاجرتی: مهندس و پژوهشگر Degree: Master’s degree …

خواندن ادامه
پرونده موفق دکتر طاهر کاملی
پرونده های موفق

پرونده موفق – شماره 11

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی Biomedical Researcher’s Form I-140 Approved by USCIS تأیید فرم مهاجرتی  I-140پژوهشگرِ زیست-پزشکی از سوی اداره مهاجرت و خدمات شهروندی ایالات متحده Field: Biomedicine زمینه کار: زیست پزشکی Position at the time of case filing: Researcher موقعیت شغلی در زمان تشکیل پرونده مهاجرتی: پژوهشگر Degree: Ph.D. …

خواندن ادامه
پرونده موفق دکتر طاهر کاملی
پرونده های موفق

پرونده موفق – شماره 10

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی Form I-140 Approval for an Anesthesiologist  تأیید فرم I-140 برای یک متخصص بیهوشی Field: Anesthesiology زمینه: علم بی هوشی Position at the time of case filing: Researcher and Physician موقعیت شغلی در زمان تشکیل پرونده مهاجرتی: پژوهشگر و پزشک Degree: Medical specialty degree مدرک تحصیلی: …

خواندن ادامه
پرونده موفق دکتر طاهر کاملی
پرونده های موفق

پرونده موفق – شماره 9

پرونده موفق دکتر طاهر کاملی Another Form I-140 Client Received Approval from USCIS نمونه‌ای دیگر از تأیید فرم I-140 از سوی اداره مهاجرت و خدمات شهروندی ایالات متحده Field: Gerontology زمینه کار: پیری‌شناسی (علم پیری) Position at the time of case filing: Researcher and Professor موقعیت شغلی در زمان تشکیل …

خواندن ادامه