مهاجرت از طریق کار
پرتال

شرایط مربوط به اشتغال زایی

شرایط اشتغال زایی سرمایه گذار باید در عرض دو سال (یا تحت شرایط خاصی، در عرض زمان متعارف پس از دو سال) پس از ورود به آمریکا به عنوان مقیم دائمی مشروط، حداقل 10 کار تمام وقت برای کارگران واجد شرایط آمریکایی ایجاد یا حفظ کند. سرمایه گذار باید کار …