پرتال

سرمایه گذاری در آمریکا

شرایط سرمایه گذاری در آمریکا سرمایه به معنای پول نقد، تجهیزات، موجودی، سایر اموال ملموس، معادل پول نقد و بدهی ای است که دارایی سرمایه گذار خارجی در گرو (رهن) آن است. البته در مورد اخیر سرمایه گذار باید شخصا و در درجه اول مسئول بوده و دارایی واحد جدید …

پرتال

ویزای مهاجرتی از طریق خانواده

ویزای مهاجرتی از طریق خانواده بستگان درجه یک این گروه ویزای IR بر مبنای نسبت خانوادگی نزدیک با تبعه آمریکا می باشد. این افراد به عنوان بستگان درجه یک (IR) شناخته می شوند. هرساله تعداد ویزاهای نامحدودی برای این گروه صادر می شود. ویزای مهاجرتی بستگان درجه یک مختص افراد …

پرتال

ویزای L-1

ویزای L-1 به کسانی داده می شود که در مدت سه سال قبل از درخواست پذیرش، حداقل به مدت یک سال به طور مداوم در استخدام اداره اصلی، شعبه، وابسته یا تابع شرکت واقع در آمریکا بوده باشد. فرد باید تنها برای ارائه خدماتش به شعبه، شرکت وابسته یا شرکت …

پرتال

مهاجرت از طریق کار: EB-2

شما می توانید ویزای مهاجرتی کار را بر اساس اولویت دوم EB-2 NIW دریافت کنید مهاجرت از طریق کار مشروط بر اینکه دارای تحصیلات عالیه یا معادل آن بوده و یا استعداد استثنایی داشته باشید. زیر مجموعه های ویزای مهاجرتی  EB-2 NIW و شرایط آنها در ذیل توضیح داده شده …

شرایط اشتغال زایی
پرتال

مهاجرت کاری: EB-1

شما می توانید ویزای مهاجرتی کار را بر اساس اولویت اول دریافت کنید مشروط بر اینکه توانایی خارق العاده داشته، محقق یا استاد برجسته ای بوده، یا مدیر یک شرکت چندملیتی باشید. هر گروه شرایط خاصی دارد که باید تأمین شود. ویزای eb1 استعداد خارق العاده شما باید توانایی خارق …